Etkili Bir CV'de Olması Gerekenler: Medeni Durum Özgeçmişte Olur mu? İyi bir Cv'de Neler Yazılır?

Medeni durum genellikle iş arayan adayların CV ya da öz geçmişlerini hazırlarken belirtip belirtmemekte kararsız kaldığı bir bilgidir. Nitekim iş müracaatında bulunacak kişiler medeni durum gibi özel bilgilerini ilk etapta işveren ile paylaşmak zorunda değildirler.

Özgeçmişinizi 15 dakikada oluşturun

Uzmanlar tarafından tasarlanmış ücretsiz özgeçmiş şablonları koleksiyonumuz, kalabalıktan sıyrılmanıza ve hayalinizdeki işe bir adım daha yaklaşmanıza yardımcı olacak.

Özgeçmişimi oluştur
İçindekiler
İçindekiler

Özgeçmişinizi 15 dakikada oluşturun

Uzmanlar tarafından tasarlanmış ücretsiz özgeçmiş şablonları koleksiyonumuz, kalabalıktan sıyrılmanıza ve hayalinizdeki işe bir adım daha yaklaşmanıza yardımcı olacak.

Özgeçmişinizi oluşturun

Ciddi işverenler işe alımlarını adayların medeni durumlarına göre değil sahip oldukları yetenek ve özelliklere göre yaparlar.

Özgeçmiş hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar vardır. Bunların en başında özgeçmişin içinde yer alan kişisel bilgiler ile ilgili içeriğin doğru ve güncel oluşu gelmektedir. Evlilik statüsünün özgeçmişe dahil edilmesi bir zorunluluk değildir. İş arayan kişi eğer medeni halini özgeçmiş CV'sine eklemek istiyorsa bunu yapabilir. Burada dikkat edilmesi gereken konu özgeçmişte yer alan medeni durumun güncel olmasıdır. Boşanmış ya da eşi vefat etmiş adaylar medeni durumlarını e-Devlet'ten sorgulayıp kontrollerini sağlayabilirler.

Etkili bir CV'de adayın geçmişte deneyimlediği eğitimler ve kişisel özellikler gibi çeşitli durumlar yer almalıdır ancak yetenekler kısmına geçmeden önce adayın medeni durumu dışında bazı kişisel bilgilerine yer vermesi daha doğru olacaktır. Adaylar iyi bir CV hazırlamak için bilgi, beceri, deneyim ve yeteneklerini iyi bir şekilde kategorize etmelidirler. İyi bir iş fırsatı için özgeçmiş hazırlamak isteyenler yetenekler bölümüne yabancı dil bilgisi, kullandıkları bilgisayar programları, katıldıkları eğitimler, iş ve staj deneyimleri ile ilgili sertifikalarını ekleyebilirler.

cv medeni durum ozgecmis medeni durumu

Özgeçmişte Medeni Hal Nedir?


Medeni hal ya da diğer bir deyişle medeni durum kişinin yasalar nezdinde kabul edilen ilgili resmi durumudur. Burada bahsedilen resmi statü kişinin evli olup olmama konusu ile ilgilidir. İnsanlar kanunen evli, bekar, dul ya da boşanmış olabilirler.

Bir Kişinin Medeni Durumu Nasıl Öğrenilir?


İnsanlar bazen “Bir kişinin evli olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?” şeklindeki sorulara yanıt ararlar. Maalesef insanların medeni durumlarını açıkça ortaya koyan bir web sitesi veya uygulama bulunmamaktadır. Çünkü kanunlar insanlara bir kişinin ikinci taraf olarak medeni durumu keyfi bir şekilde öğrenme hakkını yasal olarak sunmaz. Medeni hal bilgisi, banka hesap bilgileri gibi bilgiler şahsa özel bilgilerdir.

Dolayısıyla bireyler ancak kendi iradeleriyle bağlı oldukları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüklerinden ya da E-Devlet kapısı uygulaması ve web sitesi üzerinden kendi şifrelerini kullanarak nüfus kayıt örneği belgelerini ve medeni durumlarını sorgulayabilirler.

E-Devlet Kapısı  üzerinden Medeni Durum ile ilgili Sunulan Hizmetler


  • Çok Dilli Doğum, Evlenme ve Ölüm Belgesi Doğrulama
  • Çok Dilli Doğum Kayıt Örneği (Formül A) Sorgulama
  • Çok Dilli Evlenme Kayıt Örneği (Formül B) Sorgulama
  • Eşi Ölen Kadının Bekarlık Hanesindeki Kaydına Dönmesi Talebi
  • Evli / Dul veya Boşanmış Kadınların Soyadı Değişikliği Başvurusu

Özgeçmişte Medeni Durum Mu Hal Mi Yazılır?


Evlilik statüsü hem medeni durum hem de medeni hal olarak ifade edilir. Günümüzde vatandaşların kimlik kartlarında medeni durumları belirtilmemektedir. Hiç evlenmemiş, dul ve boşanmış tüm bireylerin medeni durumu bekar olarak kabul edilir. Yasalar nezdinde evliliği devam etmekte olan kişilerin medeni hali ise evli olarak belirtilir.

Cv’de Medeni Durum Yazılır Mı?


Evet, CV’de medeni durum isteğe bağlı olarak yazılabilir. Kişinin medeni halinin bekar veya evli olması yaptığı işin verimini ve niteliğini etkilemez. Dolayısıyla iş arayan adayların özgeçmişlerini hazırlarken nişanlı, dul, boşanmış, bekar, evli ve çocuklu olduklarını belirtmelerine gerek yoktur. İyi bir özgeçmişte medeni durum, çocuk sayısı, din, boy, kilo sağlık durumu, eş ve çocukların isimleri gibi ilgisiz bilgiler yer almaz. Buna karşın telefon numarası, ters kronolojik olarak hazırlamış iş ve staj deneyimleri, bir fotoğraf, yabancı dil bilgisi, eğitim bilgileri, ve doğru bir şekilde e-posta adresi bilgileri yer almalıdır.

Evlilik Cüzdanı E Devlet'ten Çıkıyor mu?


Evet, evlilik cüzdanı e-Devlet'ten sorgulanabilmektedir. e-Devlet evlilik cüzdanı sorgulama işlemi basit adımlar izlenerek yapılabilmektedir. Uzun bir süredir yalnızca nüfus müdürlükleri ve kaymakamlıklara bizzat müracaat edilerek alınabilen vukuatlı nüfus kayıt örneği şu an e-Devlet aracılığı ile alınabilmektedir. 

cv medeni durum ozgecmis medeni durumu

CV'de Medeni Durum İşe Alımda Bir Ölçü Olmalı Mıdır?


Etik bağlamda medeni durum işe alımda bir ölçü olmamalıdır. İnsanların özel yaşamlarındaki tercihlerinin iş müracaatını etkilemesi doğru bir davranış değildir. Bazı ülkelerde işverenlerin adaylardan din, yaş ve medeni durumlarını öğrenmek istemeleri kanunen yasaklanmıştır.

Bazı işverenler işe aldıkları personelin uzun süre çalışması, seyahat engeli, izin süreçleri gibi çeşitli faktörleri göz önünde bulundurarak genel olarak bekar insanları işe almak istemektedirler. Dolayısıyla böyle bir davranışa maruz kalan kadın veya erkekler kısa vadedeki evlilik planlarını işverenden gizlemektedirler. Bu yüzden mülakat öncesi alyanslarını çıkarmaktadırlar. Bu tablo iş arayanlar nezdinde oldukça üzücü bir tablodur.

Kimi işveren de daha fazla sorumluluk sahibi olacağını düşündüğü için sadece evli ve çocuklu birini de işe almak isteyebilir. Halbuki adayların pozisyonla ilgili uygunluk durumu dikkate alınmalıdır.

CV'de Medeni Durum Ayrımcılığı Nedir?


Medeni durum ayrımcılığı adayların evlilik statüleri nedeniyle hem iş arama hem de çalışma süreci esnasında üstleri ya da işverenler tarafından ayrımcılığa maruz kalmalarıdır. Bu ayrımcılık engellenme, zorlanma, maruz kalma ya da kayırma gibi şekillerde olabilmektedir. Medeni durum ayrımcılığı iş ahlakına uygun düşmeyen bir davranış türüdür.

İş Başvurusunda Medeni Durum Neden Sorulur?


İş mülakatları ya da iş başvurusu sürecinde işverenler işe alacakları personelin medeni durumu ve evlilik planları hakkında bilgi sahibi olmak isterler. Çünkü bir çalışanın evlilik nedeniyle şehir değiştirmesi veya işten ayrılması gibi ihtimaller işverenler tarafından dikkate alınır. Bu bağlamda uzun vadede çalışma ihtimali olan kişileri işe almak isterler. Dolayısıyla bekar bir aday işveren açısından daha uzun vadeli çalışabilecek bir personel olarak düşünülür. İşveren işe alacağı personele zaman ve para yatırımı yapacağı için onunla uzun süre çalışmak ister.

İşe alımlarda medeni durum kadınlar açısından zorlayıcı kritik bir bariyerdir. İşverenler evlilikleri, hamilelik süreçleri ve çocukları nedeniyle iş verimini düşürecekleri düşüncesiyle evli kadınları işe almayı tercih etmezler. Burada medeni durum ayrımcılığı söz konusudur. İş görüşmelerinde medeni halin sorulması kadınların iş hayatlarında çok sık karşılaştıkları birçok sorundan yalnızca bir tanesidir.

Çalışma hayatında bireyler kadın ve erkek olarak ayrıştırılmamalı, sadece bir insan olarak değerlendirilmelidir. İş hayatını sürdürmek isteyen kadınlar açısından anne olmak, eş olmak ve bu süreçte ebeveyn izni almak bir sorun olmaktan çıkmalı ve medeni hal durumuna göre kadınların işe alım süreçlerindeki kısıtlamanın engellenmesi gerekmektedir.

CV'de Yer Alan Medeni Durumlar Nelerdir?


Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi'nin 1669 Yayın nosuna bağlı 20 No'lu Genel Yorumundaki tanıma göre medeni hal; insanların belli bir kanun düzeninde evlenmiş, boşanmış ya da dul olup olmaması ile ilgilidir. Medeni durumlar evli, dul, boşanmış, ve bekar durumları nitelendirilir. Yasalar karşısında evli olan kişiler evli, boşanarak evliliği son bulmuş kişiler boşanmış, eşi vefat etmiş kişiler dul ve hiç evlenmemiş kişiler bekar olarak nitelendirilir.

Özgeçmişte Medeni Durumu Sormayan Ülkelere Örnekler 


Birçok Avrupa ülkelerinde iş mülakatlarında kişinin medeni durumu gibi özel bilgiler sorulmamaktadır. Bunun en temel nedeni kanunen yasaklanmış olmasıdır. Adaylar bu tarz bilgileri belirtmemeyi tercih etme hakkına sahiptirler. Medeni durum özel bir bilgidir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da adayların özgeçmişlerinde yaş, medeni hal, doğum tarihi ya da yaş bilgilerini belirtmeleri gerekmemektedir.

cv medeni durum ozgecmis medeni durumu

Bir CV'de Medeni Hali Nasıl Yazılır?


Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre doğru yazım şekli medeni hal olarak belirtilmiştir. Medenihal şeklinde bitişik yazım şekli yanlıştır. Medeni hal evli olup olmamayı belirten bir ifadedir. Medeni hal yerine medeni durum ifadesi de kullanılmaktadır.

Özgeçmişte Medeni Hal Belgesi Ne Demek?


Medeni hal belgesi evlenme ehliyet belgesi ya da bekârlık belgesi olarak da ifade edilmektedir. Bir kişinin medeni hali evli, dul, boşanmış veya bekar olarak belirtilebilir. Yabancı uyruklu kişilerde dul kalma veya boşanma tarihleri de belirtilmelidir.

Özgeçmişte Belirtilen Evlilik Durum Belgesi Nereden Alınır?


Evlilik durum belgesi il veya ilçe nüfus müdürlüklerinden, yurtdışında ise konsolosluk veya büyükelçiliklerden temin edilmektedir. Evlilik durum belgesini almak isteyenler ilgili kuruma şahsen müracaat etmelidirler. Eğer kişinin kuruma gidemiyorsa noter onaylı vekalet verdiği bir kişinin başvurması ile de evlilik durum belgesi alınabilmektedir.

Formül B Nedir? Formül B Nereden ve Nasıl Alınır?


Türkiye’de Nüfus Müdürlükleri tarafından evlenme belgesi olarak verilen Formül B belgesi yabancı makamlara verilmek üzere düzenlenen çok dilli resmi bir belgedir. Formül B belgesi alınırken verilecek yabancı kurumun dilinde olmak üzere çeviri işlemleri yeminli tercüme hizmeti veren tercümanlar tarafından yapılmaktadır. Sonrasında apostil onay işlemi gelir. Apostil onay işlemi belgelerin uluslararası geçerlilik kazanmasında kritik bir rol oynar

Bekar Olduğuna Dair Belge Nereden Alınır?


Bekar olduğuna dair belge il veya ilçe nüfus evlendirme müdürlüklerinden temin edilebilmektedir. Bu belgeler resmi belge niteliğindedir. Bekar olduğuna dair belge bireylerin yasal bağlamda herhangi bir evlilik kaydının olmadığını gösterir. e-Devlet sorgulamasında bireyler bekar olup olmadıklarını görebilirler.

CV'de Medeni Hal Belgesi Nedir?


Medeni durumu resmi olarak niteleyen belgelerdir. Medeni hal belgesinde bireyin baba adı, doğum tarihi ve evlilik kayıtları yer almaktadır. Evlilik gibi durumlarda yabancılardan istenilen bir belgedir. Medeni durum belgesi bireyin evli olup olmadığını doğru bir şekilde belirtir.

Medeni Hal Belgesi Neden İstenir ?  


Medeni hal belgesi özellikle yurt dışında yaşayan bireylerin evlilik gibi işlemlerinde farklı bir ülkede evlilik kaydının olup olmadığını doğrulamak için istenir. Yabancı uyruklu kişilerin vatandaşlık, evlilik ve mülk edinme işlemlerinde yasal mercilerce talep edilebilmektedir. Yabancı uyruklu kişiler için medeni hal belgesi kişin kendi ülkesinde kayıtlı olduğu nüfus ve evlendirme müdürlüğünden alınmaktadır. Bir işe girişte medeni hal belgesi işveren tarafından talep edilmez.

cv medeni durum ozgecmis medeni durumu

Bir CV için E Devlet'ten Medeni Duruma Nasıl Bakılır?


e-Devlet sayfasına kişisel parola ve telefon onay kodu doğrulamasından e-Devlet hizmet sayfasına erişim sağlanır. e-Devlet şifresi kişiye özel bir bilgi olduğu için kimse ile paylaşılmamalıdır. En kısa şekilde e-Devlet arama kutucuğuna "Nüfus Kayıt Örneği Sorgulama" yazarak ilgili sayfaya ulaşılır. Bu sorgulama sonucu üç ayrı işlem yapılabilmektedir. Bir iş günü içinde sadece bir evrak oluşturulabilmektedir.

  • Nüfus Kayıt Örneği Belgesi Sorgulama
  • Nüfus Kayıt Örneği Belgesi Sorgulama
  • Mavi Kartlılar Nüfus Kayıt Örneği Belgesi Sorgulama

Bir CV'de Medeni Durum Nerede Yazar?


Vatandaşların medeni durumlar e-Devlet işlemlerinde sorgulanabilmektedir. Medeni hal ile ilgili bilgiye E-Devlet üzerinden kimlik bilgilerim bölümünden ulaşılabilmektedir. Son zamanlarda kullanılmakta olan yeni çipli kimlik kartlarında eski nüfus cüzdanlarında yer alan medeni durum, doğum yeri, bağlı bulunulan il-ilçe, veriliş nedeni, kan grubu, cilt no, ve aile sıra no gibi bilgiler yer almamaktadır.

Özgeçmişte Medeni Durumu Ne Yazılır?


Medeni durum evli olan bireyler için evli, evli olmayanlar için bekar olarak yazılır. Medeni durum bir işe girişte belirtilmesi zorunlu olmayan bir bilgidir.

Özgeçmişinizi en iyi şablonlarla oluşturun

Özgeçmişinizi 15 dakikada oluşturun

Uzmanlar tarafından tasarlanmış ücretsiz özgeçmiş şablonları koleksiyonumuz, kalabalıktan sıyrılmanıza ve hayalinizdeki işe bir adım daha yaklaşmanıza yardımcı olacak.

Özgeçmişinizi oluşturun